انواع جوراب

انواع جوراب را بشناسید

در اینجا قصد داریم انواع جوراب از لحاظ نوع کاربری و کیفیت جنس معرفی کنیم 1- جوراب‌های مردانه‌ی معمولی : این نوع جوراب‌ها برای پوشیدن در اکثر موقعیت‌ها که شما باید یک کت و شلوار یا یک لباس غیر رسمی خواندن ادامه